Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV släpper webbaserad handbok för att förtydliga tandvårdsstödets regler

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har tagit fram en webbaserad handbok för att presentera innehållet i föreskriften på ett mer lättillgängligt sätt för behandlarna. Handboken ska på ett enkelt sätt, bland annat med kliniska exempel, förklara regelverket för ersättningsberättigande tandvård.

- Handboken är framtagen för att minska osäkerheten kring vilka tandvårdsåtgärder som är ersättningsberättigande. Vi vill göra det lättare för tandvårdspersonal att förstå och tillämpa reglerna i det dagliga arbetet, säger Gun-Britt Lundin, chef för avdelningen för tandvårdsstöd på TLV.

I samband med att TLV:s uppdaterade och omtryckta föreskrift, TLVFS 2010:2, för subvention av tandvård träder i kraft idag släpper också TLV de första delarna av en handbok som kompletterar regelverket. Handboken är uppbyggd kring kliniska situationer och är illustrerad med bilder. Exemplen är framtagna för att visa hur ersättningsreglerna kan tillämpas och ska inte tolkas som behandlingsförslag. Föreskriften, där fullständiga regler och villkor finns, ska läsas parallellt med handboken.

I framtagandet av handboken har TLV i första hand fokuserat på de behandlingar inom tandvårdsstödet som är komplicerade. Handboken kommer successivt att uppdateras och TLV arbetar redan nu med att ta fram flera delar.

TLV har tidigare berättat om den nya föreskriften för subvention av tandvård. Förutom att föreskriften förtydligar befintligt regelverk inkluderas också tio nya åtgärder i högkostnadsskyddet för tandvård. En annan stor förändring är att utbytesåtgärder införs istället för utbytespaket. Även den årliga omräkningen av referenspriserna görs den 1 juli.

Sidinformation


Publicerad
29 juni 2010