Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Förvaltningsrätten delar TLV:s bedömning om läkemedlet Kuvan

Idag meddelar Förvaltningsrätten i Stockholm sin dom om läkemedlet Kuvan. Domstolen ger i allt väsentligt stöd för TLV:s beslut att inte låta Kuvan ingå i högkostnadsskyddet. TLV konstaterade i sitt beslut att kostnaden för läkemedlet Kuvan är för hög i förhållande till den nytta läkemedlet ger.

- Våra beslut handlar ofta om svåra bedömningar och detta är en sjukdom som har stor påverkan på patienternas liv och vardag. I det här fallet har företaget begärt att få sälja läkemedlet till ett alltför högt pris. Vi har nu fått stöd för denna bedömning, säger Niklas Hedberg, chef för avdelningen för nya läkemedel.

Förvaltningsrätten delar också TLV:s bedömning att det kan vara motiverat att subventionera läkemedlet för ett mycket litet antal patienter, som inte får någon effekt av den alternativa behandlingen. Tyvärr finns ingen praktisk möjlighet att göra en sådan begränsning i högkostnadsskyddet. Det är därför en bättre lösning att landstingen står för kostnaden för läkemedlet till dessa patienter enligt det avtal som träffats mellan staten och landstingen.

- Om företaget kommer in med en ny ansökan till ett lägre pris kommer TLV givetvis att pröva frågan på nytt, säger Niklas Hedberg.

Fakta om HPA och Kuvan

Kuvan är ett särläkemedel för behandling av hyperfenylalaninemi (HPA) hos patienter med den genetiska störningen PKU (fenylketonuri) eller BH4-brist (tetrahydrobiopterinbrist). Idag behandlas dessa patientgrupper med diet. HPA leder till höga värden av fenylalanin i blodet. Detta kan ge negativ påverkan på hjärna och nervsystem. Kuvan bidrar till att sänka nivåerna av fenylalanin.

Sidinformation


Publicerad
15 september 2010