Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Mångmiljonbelopp frigörs när Nexium mister subvention

TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har beslutat att läkemedlet Nexium inte längre ska subventioneras av samhället och därför inte heller ingå i högkostnadsskyddet. Nexium är minst sex gånger dyrare än likvärdiga alternativ som ger motsvarande effekt. Beslutet frigör cirka 150 miljoner kronor per år.

TLV:s uppdrag är att skapa mesta möjliga hälsa för de pengar som går till subvention av läkemedel. För att ett läkemedel ska vara kostnadseffektivt måste nyttan i form av bättre hälsa, ökad livskvalitet eller längre livslängd för patienten vägas mot kostnaden.

- Vi är beredda att betala mer för ett läkemedel som ger mer nytta. Nexium är sex gånger dyrare än andra likvärdiga läkemedel men det är inte visat att det är bättre för patienterna. Vårt beslut kommer att frigöra cirka 150 miljoner kronor per år, pengar som kan användas till andra angelägna områden inom hälso- och sjukvården, säger Anja Wikström, medicinsk utredare på TLV.

TLV beslutade 2006 att begränsa användningen av Nexium enterotabletter. TLV konstaterade redan då att en generell användning inte var kostnadseffektiv. Användningen av Nexium är lika omfattande idag som för fyra år sedan samtidigt som priset på likvärdiga alternativ sjunkit med mer än 75 procent.

- Nexium har ingen annan behandlingseffekt än övriga protonpumpshämmare (PPI). Alla PPI hämmar produktionen av magsyra. Effekten beror på dosering, säger Daniel Schmidt, docent, överläkare, ledamot i Stockholms läns läkemedelskommitté och ordförande i expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar.

Fakta om sjukdomar orsakade av magsyra

En alltför hög produktion av magsyra kan orsaka halsbränna, sura uppstötningar, sår i matstrupen och magsår. Uttalade besvär behandlas vanligen med så kallade protonpumpshämmare, PPI. Nexium är en PPI. Det finns ytterligare tre PPI inom högkostnadsskyddet, pantoprazol, omeprazol och lansoprazol.

Beslutet träder i kraft den 15 januari 2011.

Pengar som frigörs

Pengar som frigörs per år i respektive landsting
Landsting
Frigjort belopp/år (miljoner kr)*
Blekinge
3,4
Dalarna
4,5
Gotland
0,2
Gävleborg
4,7
Halland
4,8
Jämtland
2,1
Jönköping
3,6
Kalmar
3,3
Kronoberg
2,3
Norrbotten
6,0
Skåne
26,3
Stockholm
27,9
Sörmland
5,3
Uppsala
3,2
Värmland
5,6
Västerbotten
5,1
Västernorrland
4,6
Västmanland
2,7
Västra Götaland
22,6
Örebro
4,2
Östergötland
4,0
Sverige, totalt
147

* Med frigjort belopp menas kostnaden för Nexium minus kostnaden för likvärdiga alternativ.

Sidinformation


Publicerad
20 oktober 2010