Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Så vill vi utveckla vår roll på tandvårdsområdet

I november 2009 fick vi i uppdrag av regeringen att se över vår roll på tandvårdsområdet. Vi har därför undersökt hur vi kan arbeta mer strategiskt, aktivt och synligt. Vi har även sett över hur dialogen med aktörerna på tandvårdsområdet kan bli starkare och hur vi kan utveckla stödet till dem. Vi har nu rapporterat till regeringen vad vi föreslår för att utveckla dessa områden.

För att utveckla vår roll på tandvårdsområdet föreslår vi:

  • att vi får tillgång till data som registreras i Försäkringskassans IT-system
  • forum för dialog där TLV, Försäkringskassan, Socialstyrelsen och tandvårdsaktörerna kan möta varandra
  • att vi får ett utökat ansvar att utbilda tandvårdens och Försäkringskassans personal
  • att vi får en samordnande roll inom tandvårdsstödet

Tillgång till data från Försäkringskassan

För att vi ska kunna arbeta mer strategiskt och få ett gott underlag för beslut om tandvårdsstödets omfattning behöver vi tillgång till det informationsflöde som registreras i Försäkringskassans IT-system. Vi behöver även informationen för att kunna genomföra kostnadsberäkningar och bedöma effekter av en ändring i regelverket.

Vi föreslår därför att myndigheten ska få tillgång till det data som vi behöver för att kunna ansvara för att det stöd som utgår håller sig inom den budgeterade ramen.

Forum för en bättre dialog med tandvården

Det finns en uttalad önskan från tandvårdens aktörer att träffa alla myndigheter som har uppdrag inom tandvårdsstödet vid samma tillfälle. För att utveckla dialogen med aktörerna vill vi arrangera möten där TLV, Försäkringskassan, Socialstyrelsen och aktörerna deltar.

Stöd och information till tandvården och Försäkringskassan

Regelverket som anger vilken tandvård som ska få statligt tandvårdsstöd är komplicerat. Vi föreslår att vi får ett utökat ansvar att utbilda tandvårdens och Försäkringskassans personal. Utbildningarna bör ske i samarbete med Försäkringskassan. För att underlätta för tandvården och Försäkringskassans personal, föreslår vi även att vi tillsammans med Försäkringskassan får i uppdrag att utveckla ett webbaserat beslutsstöd.

Flera av förslagen ovan är myndighetsövergripande och kan med fördel genomföras i samverkan mellan myndigheterna. Vi föreslår därför att vi får en samordnande roll inom tandvårdsstödet för myndighetsaktiviteter, dialog med tandvården, utbildningsaktiviteter samt arbetet med att styra tillämpningen av regelverket.

Du hittar hela rapporten "Förtydligande av TLV:s roll inom tandvårdsområdet" under relaterad information.

Sidinformation


Publicerad
12 november 2010