Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vi ska pröva rekvisitionsläkemedel

Vi har fått i uppdrag av regeringen att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel som används inom slutenvården.

Till att börja med kommer verksamheten att vara på försök under två år. Landstingen ska komma med önskemål om vilka läkemedel de vill ha granskade. Vi kommer att titta på vilken effekt läkemedlen har och väga detta mot kostnaden.

Vår uppgift är att bidra med kunskapsunderlag till landstingen, det är sedan upp till landstingen själva att fatta beslut om hur dessa läkemedel ska användas.

Sidinformation


Publicerad
18 november 2010