Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV pressar priset på magsårsmedicinen Nexium

TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, har fattat ett nytt beslut om subvention av Nexium. Läkemedlet kommer att finnas kvar i högkostnadsskyddet till följd av att läkemedelsföretaget anpassat priset på läkemedlet till de kopior av Nexium som sedan årsskiftet ingår i högkostnadsskyddet. Detta innebär att priset på Nexium nästan halverats.

TLV:s uppdrag är att skapa mesta möjliga hälsa för de pengar samhället avsätter för subvention av läkemedel. Pengarna ska räcka till så mycket som möjligt och andra patientgrupper ska inte riskera att bli utan effektiv behandling. Efter en granskning av Nexium under hösten 2010 beslutade därför TLV att läkemedlet inte längre skulle subventioneras då det var sex gånger dyrare än likvärdiga läkemedel.

- Det är positivt att det nu finns generisk konkurrens till Nexium på marknaden. Konkurrensen har pressat priset på Nexium och på sikt bör den generiska konkurrensen pressa priset ytterligare, säger Anna Märta Stenberg, chef för avdelningen för omprövning av läkemedelssubventioner.

TLV:s beslut om Nexium och esomeprazol

• I oktober 2010 beslutade TLV att Nexium enterotabletter inte längre skulle ingå i högkostnadsskyddet.
• Kopior av Nexium (generiskt esomeprazol) kom in i högkostnadsskyddet den 1 januari 2011.
• Den generiska konkurrensen ledde till en prissänkning från företagets sida och TLV har därför beslutat att åter igen ta in Nexium enterotabletter 40 mg, 100 tabletter, i högkostnadsskyddet. I praktiken innebär detta att Nexium finns kvar i högkostnadsskyddet.

Fakta om sjukdomar orsakade av magsyra

En alltför hög produktion av magsyra kan orsaka halsbränna, sura uppstötningar, sår i matstrupen och magsår. Uttalade besvär behandlas vanligen med så kallade protonpumpshämmare, PPI vilket Nexium är exempel på. Det finns ytterligare tre PPI i högkostnadsskyddet: pantoprazol, omeprazol och lansoprazol.

Sidinformation


Publicerad
12 januari 2011