Logotype. Gå till startsidan

Årsredovisning 2010

Vi har lämnat vår årsredovisning för 2010 till regeringen.

I årsredovisningen redogör vi för insatser och resultat. Vi redovisar bland annat hur många beslut om nya läkemedel vi har fattat, hur många granskningar av redan subventionerade läkemedel vi har gjort. Vi beskriver vad vi har utfört inom ramen för vårt apoteks- och tandvårdsuppdrag.

Ett kapitel redovisar personal och kompetens.

I det avslutande kapitlet finns ekonomiska uppgifter och den ekonomiska redovisningen.

Vi kommer arbeta vidare med formgivningen av årsredovisning. Under mars månad publicerar vi en formgiven version som bland annat innehåller bilder.

Sidinformation


Publicerad
23 februari 2011