Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV vägleder om prissättning för extemporeläkemedel

Nu remitterar TLV ett förslag på handbok för prissättning av extemporeläkemedel, alltså för specialtillverkade läkemedel för enskilda patienter med särskilda behov. Handboken vägleder om prissättning för aktörer på marknaden för extemporeapotek.

Apoteksmarknadens omreglering har lett fram till en konkurrensutsatt marknad för öppenvårdsapotek, men reformen omfattar även extemporeapotek. Extemporeapotek tillverkar icke-standardiserade läkemedel för enskilda patienter med särskilda behov. De måste exempelvis ha sitt läkemedel i flytande form eller undvika vissa färgämnen på grund av allergi.
I dag finns endast ett extemporeapotek (APL) men ytterligare ett företag har fått tillstånd från Läkemedelsverket.

De företag som planerar att öppna extemporeapotek måste ha tillstånd från Läkemedelsverket. För att icke-standardiserade extemporeläkemedel ska omfattas av läkemedelsförmånerna krävs att extemporeapoteken ansöker hos TLV om en taxa för prissättning av de läkemedel som de tillverkar. TLV har därför tagit fram ett förslag på en handbok som beskriver hur extemporeapotek i Sverige ska ansöka för att få en taxa av sina produkter. Handboken kommer att finnas på TLV:s hemsida. Handboken omfattar inte lagerberedningar.

Regeringen har aviserat en översyn av området med prissättning av extemporeläkemedel. I avvaktan på detta kommer extemporeläkemedel att prissättas som tidigare, vilket närmare beskrivs i handboken.

Sidinformation


Publicerad
13 juni 2011
Till toppen