Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nitroglycerin DAK ingår i högkostnadsskyddet

Lagret av kärlkrampsmedicinen Nitromex kommer inom kort att ta slut då tillverkaren av läkemedlet gått i konkurs. Alla patienter som för närvarande använder Nitromex rekommenderas kontakta sjukvården för att få alternativt läkemedel utskrivet.

Ett behandlingsalternativ är Nitroglycerin DAK som från och med 17 juni 2011 ingår i högkostnadsskyddet med begränsningar och villkor.
Nitromex som innehåller glyceryltrinitrat används för att behandla akuta attacker av kärlkramp. Läkemedlet har tillhandahållits i styrkorna 0,25 mg samt 0,5 mg. Under 2009 fick ca 190 000 patienter i Sverige recept på Nitromex. Lagren av båda styrkorna kommer inom kort att vara slut. Detta innebär att nya recept på Nitromex inte ska utfärdas och att patienter som behandlas med Nitromex bör kontakta sin läkare för att få recept på annat läkemedel.

I Sverige finns även Nitroglycerin Recip resoriblett godkänd men den tillhandahålls inte för närvarande. Företaget har informerat om att läkemedlet bör finnas tillgängligt igen i månadsskiftet oktober-november.
Därutöver finns det på den svenska marknaden nitroglycerin i form av spray i läkemedlen Glytrin och Nitrolingual och som Suscard buckal tablett som kan användas såväl förebyggande som vid akut behandling.
Den uppkomna situationen skulle kunna innebära att en stor patientgrupp inte får tillgång till ett läkemedel för behandling av akuta attacker av kärlkramp som de är vana vid.
Läkemedelsverket har mot denna bakgrund utfärdat ett tillfälligt försäljningstillstånd för Nitroglycerin DAK, ett nitroglycerinläkemedel som är godkänt i flera europeiska länder och som har egenskaper som liknar Nitromex och Nitroglycerin Recip. TLV har beslutat att Nitroglycerin DAK ska vara subventionerat och läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet för patienter där behandling med Glytrin och Nitrolingual inte bedöms lämplig. Beslutet är tidsbegränsat till och med den 31 december 2011.
Beslutet gäller från och med den 17 juni 2011.

Sidinformation


Publicerad
22 juni 2011
Till toppen