Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV accepterar en viss prisvariation på teststickor för diabetiker

TLV har slagit fast hur mycket en teststicka för diabetiker maximalt får kosta för att ingå i läkemedelsförmånerna. Beslutet innebär att vissa, onödigt dyra teststickor kommer att försvinna ur förmånerna. Detta ger en god sortimentsbredd samtidigt som förmånskostnaden minskar med mer än 100 miljoner kronor per år. Genom att inte använda onödigt dyra teststickor kan pengar frigöras till andra angelägna ändamål inom hälso- och sjukvården.

- Vi vill att människor med diabetes ska ha flera olika teststickor att välja mellan, säger Malin Blixt, jurist på TLV. Vi har därför accepterat en viss prisskillnad mellan produkterna för att få god sortimentsbredd, stimulera konkurrensen och för att garantera leveranssäkerheten. Samtidigt utesluts vissa onödigt dyra teststickor. Detta gör, tillsammans med de prissänkningar som företaget gjort, att förmånskostnaden minskar med mer än 100 miljoner kronor per år.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har valt att ompröva subventionen av teststickor eftersom en del av teststickorna har varit för högt prissatta och för att försäljningsvolymen är hög. Under förra året uppgick försäljningen inom förmånssystemet till cirka 600 miljoner kronor.

Det finns i dagsläget ett 50-tal olika teststickor för diabetiker, men nu kommer tjugo av dessa att tas ut ur läkemedelsförmånerna. TLV har fastslagit en takprisnivå för teststickor, som anger det maximala pris som är godtagbart för respektive produkttyp.

Beslutet gäller från den 1 oktober.

Sidinformation


Publicerad
27 juni 2011