Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Omprövning av pumpar i förmånssystemet drabbar inte patienterna

Vårt uppdrag är bland annat att bedöma om läkemedel och förbrukningsartiklar ska ingå i läkemedelsförmånerna. Under det sista året har vi fattat ett flertal beslut där definitionen av vad som är att betrakta som en förbrukningsartikel har aktualiserats. Precis som idag kommer det vara förskrivaren som bedömer om patienten har behov av en pump. Den ändring som kan komma att ske är att betalningsansvaret läggs på landstingen istället för staten. Landstingen kommer alltså i sådana fall i fortsättningen att subventionera pumparna för patienterna, något annat har inte diskuterats.

Delar av produkter som Omnipod, MiniLink och Coagu-Chek har bedömts falla utanför ramen vad som kan anses vara att betrakta som förbrukningsartiklar. Mot bakgrund av detta har vi inlett en omprövning av subventionen av alla pumpar som i dagsläget finns i förmånssystemet. Förutom insulinpumpar innefattas även smärtpumpar och nutritionspumpar i detta arbete. Beslut om pumparna fortsättningsvis ska ingå i läkemedelsförmånerna kommer att fattas under år 2013.

Anledningen till att arbetet kommer att pågå under flera år är dels för att ett eventuellt beslut om uteslutning av pumparna ur förmånssystemet inte ska drabba patienterna, dels att landstingen i så fall får en rimlig tid att administrera och budgetera för att ta över ansvaret för dessa produkter. För patienten kommer det inte att bli någon skillnad även om pumparna inte kommer att ingå i förmånssystemet. Det är liksom tidigare förskrivaren som bedömer om patienten har behov av en pump. Den ändring som kan komma att ske är att betalningsansvaret läggs på landstingen istället för staten.

Information om arbetet kommer löpande att publiceras på tlv.se. Det finns en möjlighet att prenumerera på vårt nyhetsbrev, då kommer du att få ett mejl när det kommer ny information

http://www.tlv.se/press/prenumerationer/nyhetstjanst-anmalan/ Länk till annan webbplats.

Sidinformation


Publicerad
4 augusti 2011