Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Oriktiga uppgifter oroar diabetiker

Diabetiker ska inte behöva betala för sina insulinpumpar. Det har både TLV och SKL slagit fast i samband med att TV4 gått ut med orätta uppgifter som skapat stor oro bland Sveriges diabetiker.

- Det är djupt olyckligt att diabetiker helt i onödan ska behöva bli oroliga på grund av de felaktiga medieuppgifterna i TV4, säger Malin Blixt, jurist på TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Enligt ett pressmeddelande från SKL, Sveriges kommuner och landsting, kommer insulinpumparna även fortsättningsvis att vara subventionerade för patienterna. Den ändring som kan komma att ske är att betalningsansvaret läggs på landstingen i stället för staten.

TLV:s uppdrag är bland annat att bedöma om läkemedel och förbrukningsartiklar ska ingå i läkemedelsförmånerna. Under det sista året har TLV fattat ett flertal beslut där definitionen av vad som är att betrakta som en förbrukningsartikel har aktualiserats. Precis som idag kommer det vara förskrivaren som bedömer om patienten har behov av en pump.

Ett beslut om pumparna fortsättningsvis ska ingå i läkemedelsförmånerna kommer att fattas under år 2013. Anledningen till att arbetet kommer att pågå under flera år är bland annat att landstingen ska få en rimlig tid att administrera och budgetera för att ta över ansvaret, om dessa produkter utesluts ur förmånssystemet.

Sidinformation


Publicerad
8 augusti 2011