Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV knyter till sig vetenskapliga råd

TLV knyter till sig nio vetenskapliga råd som kommer att bidra till fortsatt hög kvalitet i besluten om vilka läkemedel och förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskyddet.

TLV har även tidigare anlitat externa experter i utredningsarbetet. Nu blir arbetet mer strukturerat.
- Alla är mycket meriterade experter inom medicin och har lång patientnära klinisk erfarenhet vilket är värdefullt för våra utredningar, säger Lisa Landerholm, vetenskaplig koordinator på TLV. Deras kunskap kommer att vara tillgänglig för våra utredningar och därmed bidra till att våra beslut håller fortsatt hög kvalitet.
TLV har för avsikt att ha vetenskapliga råd även inom tandvårdsområdet.

Följande personer är vetenskapliga råd inom medicin:

Läkare med specialistkompetens i allmänmedicin:
Åke Schwan, Distriktsläkare, med. dr. Kungsgärdets vårdcentral, Uppsala

Läkare med specialistkompetens i internmedicin:
Eva Andersén Karlsson, Överläkare, docent, Södersjukhuset, Internmedicin, Stockholm
Ordförande Stockholms läns läkemedelskommitté

Mats Eliasson, Överläkare, adjungerad professor, Medicinkliniken, Sunderby sjukhus, Luleå, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet

Läkare med specialistkompetens i onkologi:
Roger Henriksson, Professor, överläkare, Onkologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Läkare med specialistkompetens i psykiatri:
Hans-Peter Mofors, Överläkare, Affektiva mottagningen, Psykiatri Nordväst, Sollentuna

Sjuksköterskor med specialistkompetens i diabetes:
Lars Berg, Diabetessjuksköterska, Diabetesmottagningen/Medicinkliniken, SÄS Borås, Borås
Mona Jakobsson, Diabetessjuksköterska, barn, Barnmottagningen, Centrallasarettet, Västerås

Janeth Leksell, Leg. Sjuksköterska, lektor, Högskolan Dalarna, Hälsa och samhälle, Falun

Stomisjuksköterska:
Katarina Svensson, Leg. Sjuksköterska, stomiterapeut, Kirurgiska kliniken, Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Sidinformation


Publicerad
23 augusti 2011