Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Prissänkningar på TNF-hämmare frigör årligen uppemot 80 miljoner kronor

Tack vare prissänkningar på TNF-hämmare frigörs uppemot åttio miljoner kronor varje år. Det innebär att fler patienter kan behandlas till samma kostnad som tidigare.

- Prissänkningarna på dessa effektiva läkemedel är mycket välkomna. Även i fortsättningen är det viktigt att vården tar stor hänsyn till priset när det skrivs ut. Det är så vården kan signalera att priskonkurrens lönar sig, säger hälsoekonom Gustaf Befrits på TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

TNF-hämmare har funnits på marknaden i över tio år. Trots detta saknas fortfarande direkt jämförande studier. Det är inte visat att det finns avgörande skillnader mellan de olika TNF-hämmarna. Därför anser TLV att TNF-hämmarna är effektmässigt likvärdiga på gruppnivå, dvs. vid behandling av en hel population.
I och med att TLV ser TNF-hämmarna som likvärdiga finns det ingen anledning för priserna att skilja sig åt. Två företag har valt att sänka sina priser med cirka fem procent. Detta frigör minst 77 miljoner kronor per år vilket gynnar patienterna eftersom fler kan behandlas till samma kostnad som tidigare.

Prissänkningarna träder ikraft den 1 januari 2012.

Sidinformation


Publicerad
20 december 2011