Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV överklagar dom i förvaltningsrätten

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, överklagar en dom i förvaltningsrätten om att låta Minilink sändare för diabetiker ingå i läkemedelsförmånerna.

- Det är principiellt viktigt för oss att få större klarhet i hur lagen ska tolkas, därför vill vi få en överprövning av högre instans dvs. kammarrätten i detta ärende, säger Malin Blixt som är jurist på TLV.

Förvaltningsrätten skriver i sin dom att man funnit att produkterna Minilink sändare, Sen-serter och testplugg som är avsedda för personer med diabetes typ 1 är förbrukningsartiklar i den mening som avses i lagen om läkemedelsförmåner m.m. Dessa produkter ska därför enligt förvaltningsrätten fortsatt ingå i förmånen.

Sidinformation


Publicerad
22 december 2011