Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV vill sänka apoteksföretagens avgift till Apotekens Service

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, föreslår att apotekens avgift till Apotekens Service ska sänkas. Det skulle minska apotekens sammanlagda kostnad för IT-tjänster med 16 miljoner kronor.

Apotekens Service AB ansvarar för att apoteksföretagen har tillgång till högkvalitativ och säker registerdata för att hantera recept, bland annat högkostnadsdatabasen och receptregistret. TLV beslutar om hur mycket apoteken ska betala för dessa tjänster.

I dag betalar apoteken 2,21 kronor till Apotekens Service AB per receptorderrad. Nu föreslår TLV att avgiften ska sänkas till 2 kronor.

- Vi menar att Apotekens Service har täckning för den utveckling som behövs och avgiftssänkningen äventyrar inte företagets möjlighet att fungera och leverera en IT-infrastruktur av hög klass, säger Inger Erlandsson, chef för Apoteksavdelningen på TLV.

Förslaget går nu ut på remiss och den nya avgiften föreslås träda i kraft den 1 mars 2012.

Fakta om Apotekens Service AB
Apotekens Service AB ansvarar bland annat för receptregistret, läkemedelsförteckningen och högkostnadsdatabasen som används vid expediering av recept på apotek.

I dag betalar apoteken avgiften till Apotekens Service AB per receptorderrad. En receptorderrad är ett förskrivet läkemedel i en viss läkemedelsform och styrka som expedieras vid ett och samma tillfälle. En receptorderrad är inte detsamma som en förpackning. En receptorderrad kan avse såväl läkemedel som annan vara som skrivits ut på recept.

Sidinformation


Publicerad
20 januari 2012