Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Internationell jämförelse placerar Sveriges läkemedelspriser i mitten

Tandvårds och läkemedelsförmånsverket, TLV, har på uppdrag av regeringen gjort en internationell jämförelse av läkemedelspriser. För läkemedel som introducerats mellan 2007 och 2011 ligger de svenska apotekens inköpspriser ungefär på ett genomsnitt jämfört med övriga länder.

För läkemedel med patent som introducerats mellan 2007 och 2011 ligger de svenska apotekens inköpspriser (AIP) ungefär på ett genomsnitt av övriga länders priser. Jämfört med Sverige har sju länder högre priser och sex länder har lägre.

Av de nordiska länderna har Norge och Finland lägre priser än Sverige, medan Danmark har högre. Huruvida Sverige har högre eller lägre priser än relevanta jämförelseländer beror helt och hållet på vilka länder som anses vara mest jämförbara. För många länder baseras jämförelsen på relativt få produkter och eller låga försäljningsvärden.

TLV har vid sidan av uppdraget valt att även göra en analys av de mest säljande läkemedlen som skrivs ut på recept. Denna analys visar att de svenska apotekens inköpspriser överlag är något högre än när jämförelsen görs på nyintroducerade läkemedel. I elva jämförelseländer är produkterna billigare och i fyra länder är de dyrare.

Fakta om undersökningen.

TLV har använt statistik från IMS Health för att beräkna prisindex för i Sverige subventionerade läkemedel som skrivs ut på recept. I vår undersökning ingår Sverige och 15 andra västeuropeiska länder. Rapporten har utgått från de nationella och offentliga priser som finns i jämförelseländerna (listpriser). I vissa av länderna finns på nationell nivå system som gör att läkemedelsföretagen erbjuder rabatter. Det är svårt att ta reda på hur stora dessa rabatter är, men det är troligt att listpriserna är högre en den verkliga kostnaden i en del av jämförelseländerna.

Sidinformation


Publicerad
14 februari 2012