Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vår årsredovisning 2011

Nya uppdrag, nya medarbetare, nya processer, rutiner och kvalitetshöjande insatser. 2011 var ett händelserikt år som präglades av förändring och utveckling.

Under året som gick fick vi regeringens uppdrag att genomföra hälsoekonomiska bedömningar även av sådana läkemedel som normalt inte ingår i läkemedelsförmånerna, så kallade klinikläkemedel. Denna verksamhet bedrivs som en försöksverksamhet under två år och har ställt oss inför nya utmaningar.

Översyn av utbytesmodell och justeringar i tandvårdsföreskrift

Vi presenterade en översyn för regeringen av reglerna för det generiska utbytet samt gjorde ett antal mindre justeringar i föreskriften om statligt tandvårdsstöd för att skapa större tydlighet.

För att klara detta och andra uppdrag som vi fick under 2011 anställde vi omkring 20 nya medarbetare och är idag cirka 80 personer på TLV.

Detta är några exempel ur TLV:s årsredovisning 2011 som vi nu har överlämnat till regeringen.

Läs också generaldirektör Gunilla Hulth-Backlunds sammanfattning där hon ger sin bild av 2011. Bland annat beskriver hon hur vi vidareutvecklat vårt uppdrag att följa upp läkemedels användning och effekter i klinisk vardag.

Du hittar vår årsredovisning genom att klicka på länken "Mål och resultat" till höger.

Sidinformation


Publicerad
23 februari 2012