Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ny handbok för företag som ansöker om subvention

TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, har gjort en uppdatering av handboken för företag som ansöker om subvention och pris för läkemedel. Handboken beskriver hur företagen ska göra när de ansöker om att ett läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna.

I handboken finns de olika typerna av ansökningar om subvention i egna avsnitt. Ett kapitel exempelvis för nytt originalläkemedel, ett för nytt generiskt läkemedel samt ett för ny styrka av ett läkemedel.

Handboken redogör också för de principer som gäller för att ett läkemedel ska få ingå i läkemedelsförmånerna och subventioneras.

Sidinformation


Publicerad
5 mars 2012