Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Läkemedel för behandling av blödarsjuka kvar efter prissänkningar

Efter prissänkningar motsvarande 37 miljoner kronor har TLV beslutat att avsluta omprövningen av de läkemedel som används vid blödarsjuka (hemofili typ A). Samtliga preparat kvarstår i högkostnadsskyddet. TLV anser, i likhet med SBU, att ett nationellt kvalitetsregister behöver införas inom detta område.

TLV väljer att avsluta omprövningen efter prissänkningarna men kommer att följa totalkostnadsutvecklingen för faktorpreparaten. TLV kan starta en ytterligare omprövning beroende på hur användningen och kostnadsbilden utvecklas över tid.

De företag som tillhandahåller rekombinant framställda faktor VIII-preparat har ansökt om nya lägre priser. Prissänkningarna ligger mellan 3 och 12 procent. De nya priserna träder i kraft den 1 juli 2012. Samtliga preparat kvarstår därefter i högkostnadsskyddet. Det finns också preparat som framställs ur plasma. Dessa kostar även efter prissänkningarna mindre än rekombinant framställda preparat.

Det är bra att företagen valde att justera priserna i det här skedet av omprövningen. På sikt behöver prisbilden förändras ytterligare, säger Anja Wikström, projektledare för omprövningen.

Kostnaden för behandling med faktorkoncentrat är hög och behandlingen är angelägen. Lägre priser för preparaten minskar kostnaderna utan att försämra vården för patienterna. Tätare dosintervall, för de patienter som klarar detta, och en ännu mer individualiserad behandling är något som skulle kunna medföra ännu lägre totalkostnader och minst lika bra behandling. Därför behövs ett nationellt kvalitetsregister.

Det finns en stor samstämmighet om att ett nationellt kvalitetsregister behövs. Förbundet Blödarsjuka i Sverige, behandlande experter, de företag som tillhandahåller faktorkoncentrat, SBU och TLV anser att det är vikigt.

Fakta Blödarsjuka, hemofili typ A, brist på koagulationsfaktor VIII

Vid blödarsjuka saknas ett protein som får blodet att levra sig (koagulera). Det innebär att blödningar uppstår mer eller mindre spontant och att de är svåra att stilla. Blödningar i leder och muskler som inte behandlas leder till ökat tryck och smärta. På sikt uppstår en kronisk inflammation med värk och försämrad rörlighet. Obehandlade patienter riskerar också att drabbas av andra svåra blödningar. I Sverige och flera andra länder ges idag förebyggande behandling för att förhindra att blödningar uppkommer.

Sidinformation


Publicerad
25 april 2012