Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV överklagar kammarrättens dom avseende MiniLink

Kammarrättens dom i ärendet rörande MiniLink och tillhörande sensorer och testplugg ger ingen tydlig ledning i hur begreppet förbrukningsartikel ska tolkas. Därför väljer TLV att överklaga kammarrättens dom.

Sakfrågan i det här målet är om en produkt är att betrakta som en förbrukningsartikel i lagens mening, en fråga där det inte finns någon tydlig rättspraxis. TLV anser att det är viktigt att rättspraxis tydliggörs.

Lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ger inte mycket ledning om vad som avses med begreppet förbrukningsartikel. Det framgår endast att det är produkter för att tillföra kroppen läkemedel eller produkter för egenkontroll av medicinering. Förarbetena till lagen är 15 år gamla och inte särskilt belysande.

En tydligare definition av vad som krävs för att en produkt ska kunna betraktas som en förbrukningsartikel är viktig för den framtida rättstillämpningen.

Sidinformation


Publicerad
17 september 2012