Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Kommentar till uppgifter på DN Debatt om det generiska utbytet

I tisdags, 25 september, publicerade Dagens Nyheter en debattartikel om det generiska utbytet. Artikelförfattarna riktar sig till Läkemedels- och apoteksutredningen som offentliggörs i november. Den behandlar bland annat reglerna för det generiska utbytet.

TLV har till uppgift att förverkliga lagstiftarens avsikt med det generiska utbytet. Vi tycker att det är viktigt att alltid sträva efter att förbättra och förenkla systemet. Samhällets resurser är begränsade och de pengar som frigörs genom det generiska utbytet kan användas till andra angelägna ändamål inom hälso- och sjukvården.

Förhastad slutsats om att 200 000 felmedicinerar

TLV anser att de patientsäkerhetsrisker som generiskt utbyte kan ge upphov till måste tas på allvar och att det är angeläget att få mer kunskap om dem. I debattartikeln hänvisar författarna till en studie som uppger att 200 000 personer felmedicinerar varje år till följd av det generiska utbytet. Det är en uppgift som olyckligtvis används som en sanning.

Uppgiften bygger på en undersökning från 2008 med svar från cirka 1 500 personer vilket motsvarade 20 procent av de tillfrågade. Av dessa 1 500 personer uppgav 7 procent att de upplevt medicineringsfel som möjligtvis var orsakade av generiskt utbyte.

Forskargruppen tar upp några viktiga begränsningar med studien: att svarsfrekvensen var låg och att det finns risker för att de personer som tillfrågats inte är representativa.

Mot den här bakgrunden anser vi att man inte kan dra slutsatsen att "200 000 felmedicinerar varje år enbart till följd av generikasystemet".

Sambandet mellan generiskt utbyte och felmedicinering behöver studeras ytterligare för att man ska kunna dra så långtgående slutsatser. Att bristande följsamhet och felmedicinering är oönskade konsekvenser av läkemedelsbehandling finns belagt sedan länge, men hur stor andel som är orsakat enbart av generiskt utbyte vet vi inte i dag.

Studien som texten ovan hänvisar till är:

Frisk P, Rydberg T, Carlsten A, Ekedahl A. Patients' experiences with generic substitution: a Swedish pharmacy survey. J Pharm Health Serv Res 2011; 2(1):9-15

Sidinformation


Publicerad
26 september 2012