Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

KTH och TLV granskar insulinpumpar

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska samarbeta med KTH för att granska insulinpumpar. Detta sker inom ramen för ett regeringsuppdrag där hälsoekonomiska bedömningar ska göras av medicintekniska produkter.

- Tack vare samarbetet med KTH kommer vi kunna ge svar på om det finns mätbara skillnader på produkterna, säger TLV:s projektledare Malin Blixt.

Det var i april som TLV fick ett regeringsuppdrag att göra hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter. Uppdraget ska bedrivas som en försöksverksamhet och TLV har valt att granska flera olika områden, insulinpumpar, kontinuerlig glukosmätning (CGM), hemblodtrycksmätning, luftdusch för astmatiker (Protexo) samt implanterbar defibrillator (ICD) och biventrikulär pacemaker (CRT). Uppdraget om insulinpumparna ska delredovisas den 30 april 2013 och resten ska redovisas den 31 oktober 2013. Då ska TLV också presentera en bedömning av om verksamheten bör permanentas och hur den i så fall ska utformas.

I arbetet gällande insulinpumpar och CGM kommer TLV att göra granskningen tillsammans med bland annat KTH. KTH ska göra en mekanisk testning av produkterna samt en användbarhetsstudie.

- Vi är väldigt glada att få denna möjlighet till samarbete med akademin, säger projektledare Malin Blixt och pekar på att både landstingen och diabetespatienter har efterfrågat en oberoende granskning av dessa produkter. Nu kommer vi få svar på om det är möjligt att se någon mätbar skillnad på produkterna.

KTH:s professor Tore J Larsson som är ansvarig för projektet säger att det inte är svårare att mäta skillnader på medicintekniska produkter än på andra produkter.

- Det känns oerhört spännande att få jobba tillsammans med TLV i detta projekt, säger han.

Kontaktperson KTH; Professor Tore J Larsson 0708-93 95 74 och Project Manager Björn-Erik Erlandsson 0705-51 43 30.

Kontaktperson på TLV: Projektledare Malin Blixt 08-568 427 05

Sidinformation


Publicerad
12 oktober 2012