Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Handboken om tandvårdsstödet klar

Nu är den nya versionen av TLV:s handbok om tandvårdsstödet klar och finns på tlv.se. Den börja gälla den 1 januari 2013 samtidigt med den nya föreskriften, TLVFS 2012:2.

Handboken om tandvårdsstödet presenterar delar av föreskriften på ett mer lättillgängligt sätt. Den tar upp de delar som särskilt behöver belysas, och innehåller många kliniska exempel.

Handboken bör läsas parallellt med föreskriften eftersom det är i föreskriften som fullständiga regler och villkor för tandvårdsstödet finns. Handboken är indelad på samma sätt som föreskriften och följer huvudrubrikerna för ersättningsreglerna.

Sidinformation


Publicerad
12 december 2012