Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Kunskapsunderlag samt beslut om subvention av Adcetris

TLV har fattat beslut om subvention av Adcetris samt tagit fram ett kunskapsunderlag om Adcetris i det så kallade klinikläkemedelsprojektet.

Kunskapsunderlag till landstingen om Adcetris

Klinikläkemedelsprojekt ingår som en del av den nationella läkemedelstrategin för att utveckla en långsiktigt hållbar prissättnings-, prioriterings- och finansieringsmodell för samtliga läkemedel. NLT-gruppen (Nya Läkemedelsterapier) väljer ut vilka läkemedel som ska utvärderas i klinikläkemedelsprojektet och Adcetris är ett av dem.

NLT-gruppen (Nya läkemedelsterapier) är tillsatt på uppdrag av Sveriges landstingsdirektörer. Gruppen värderar nya läkemedelsterapier och ger rekommendationer i läkemedelsfrågor till landstingen. Inom projektet fattar TLV inte några beslut om läkemedel ska ingå i högkostnadsskyddet. Avsikten med de hälsoekonomiska bedömningarna är att NLT-gruppen ska få ett bättre underlag för sina rekommendationer och att landstingen ska kunna fatta bättre beslut.

Beslut om att Adcetris ska ingå i högkostnadsskyddet

Samtidigt som TLV fick i uppdrag av NLT-gruppen att ta fram ett kunskapsunderlag för Adcetris, ansökte företaget om att läkemedlet ska ingå i högkostnadsskyddet.

För Adcetris har vår expertnämnd, Nämnden för läkemedelsförmåner, fattat ett beslut att Adcetris ska ingå i högkostnadsskyddet.

Länkar till kunskapsunderlaget samt subventionsbeslutet på finns till höger.

Sidinformation


Publicerad
28 juni 2013