Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Patienter får svar om utbyte av läkemedel i nytt informationsmaterial

Idag lanserar TLV och Läkemedelsverket ett nytt informationsmaterial i flera delar om det generiska utbytet. Utgångspunkten är patientens frågor och funderingar. Materialet presenteras på mässan Apotek och egenvård i Kista och finns på myndigheternas hemsidor.

– Många patienter har frågor om utbytet och därför har vi tagit fram ett material som kan användas av både förskrivare och apotekspersonal. Vi vill underlätta för dem att förbereda patienterna och skapa en trygg situation för dem kring det generiska utbytet, säger Inger Erlandsson, TLV och Catarina Bernet, Läkemedelsverket.

Informationsmaterialet består av flera delar. En del är kortfattat och ger svar på de vanligaste frågorna. En annan del är mer djupgående. Materialet finns på TLV:s och Läkemedelsverkets hemsidor och får användas fritt, att länka till, trycka eller skriva ut.

En del av informationen om läkemedelsbehandlingen

– Patienter måste få information om det generiska utbytet för att läkemedelsbehandlingen ska bli rätt. Här har både apotekspersonalen och förskrivarna viktiga roller. Med en samstämmig information om bytet genom hela vårdkedjan går det att förebygga oro, missförstånd och oklarheter för patienten kring det generiska utbytet, säger Inger Erlandsson och Catarina Bernet.

Informationsmaterialet består av:

  • En folder för patienter
  • Kunskapsunderlag för fördjupad information, dels för förskrivare, dels för farmaceuter
  • Faktablad med en sammanfattning, dels för förskrivare, dels för farmaceuter
  • En affisch i två format.

I samråd med flera organisationer

Allt material är framtaget i samråd med patientorganisationer, pensionärsföreningar, landstingen, Svenska Läkaresällskapet, apoteksaktörer, Apotekarsocieteten genom Läkemedelsakademin och Sveriges apoteksförening. Informationen bygger på aktuella författningar och vägledningar, forskningsresultat och andra studier och rapporter samt intervjuer och underlag från Läkemedelsupplysningen.

Ingen ska behöva betala mer än nödvändigt

Läkemedel byts ut enligt reglerna för det generiska utbytet för att ingen ska behöva betala mer än nödvändigt för läkemedel - varken patienter eller samhället. Tack vare den generiska konkurrensen och att apoteken byter ut läkemedel frigörs flera miljarder kronor per år.

Mässan för Apotek och egenvård pågår 3-4 september på Kistamässan. Där presenterar TLV och Läkemedelsverket det nya informationsmaterialet i sin monter och på ett seminarium. Välkommen till vår monter A:48.

Sidinformation


Publicerad
30 augusti 2013