Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nya E-hälsomyndigheten beslutar om apotekens avgifter

Den 1 januari 2014 ersätts det statliga bolaget Apotekens Service AB av E-hälsomyndigheten. E-hälsomyndigheten ska själv besluta om vilka avgifter apoteken ska betala för receptregister och läkemedelsförteckning. I samband med att den nya myndigheten inrättas upphör TLV:s beslutanderätt om avgifterna.

Regeringen har beslutat att upphäva TLV:s föreskrifter på detta område från och med utgången av december 2013. Av övergångsbestämmelserna till förordningen framgår att de upphävda föreskrifterna ska fortsätta att tillämpas till dess att E-hälsomyndigheten har meddelat egna föreskrifter på området, men längst till och med mars 2014.

Sidinformation


Publicerad
20 december 2013
Till toppen