Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vaccin mot bältros kommer inte längre ingå i högkostnadsskyddet

TLV utesluter bältrosvaccinet Zostavax ur högkostnadsskyddet eftersom priset är för högt i förhållande till den nytta vaccineringen ger.

- Det är viktigt att läkemedel och vacciner är prisvärda så att patienter får så mycket hälsa som möjligt för pengarna. Människor som vaccineras med Zostavax är huvudsakligen friska och bara en liten andel av de som vaccineras skulle ha blivit drabbade. Därför är behovet av att subventionera vaccinering lägre jämfört med andra läkemedelsbehandlingar, säger Gustav Lanne, hälsoekonom på TLV.

Även om det inte är så många som drabbas av bältros kan personer vid högre ålder få svåra symtom. Det är också högre risk för komplikationer, exempelvis PHN vilket kännetecknas av långvarig och svår nervsmärta.

- Vi vet att sjukdomarna drabbar enskilda patienter olika svårt, men vi bedömer svårighetsgraden generellt som måttlig. Subvention av en förebyggande åtgärd som vaccinering med Zostavax måste vägas mot subvention av läkemedel mot sjukdomar som i många fall har mycket hög svårighetsgrad, säger Gustav Lanne.

Vaccination till vissa åldersgrupper skulle eventuellt kunna vara möjligt genom ett nationellt vaccinationsprogram eller via landstingens försorg. För att underlätta för ett sådant tänkbart arbete utökar TLV tiden för ikraftträdandet av detta beslut. Beslutet träder ikraft den 1 november 2014.


Fakta

Zostavax är ett vaccin mot bältros (herpes zoster) och postherpetisk neuralgi (PHN) och är avsett att användas vid vaccination av personer i åldrarna 50 år eller äldre. Bältros är en virusinfektion som alla kan få om de tidigare har haft vattkoppor. Symtom på bältros är främst utslag och smärta som så småningom läker av sig själv.

Sidinformation


Publicerad
9 maj 2014