Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Xtandi kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att läkemedlet Xtandi för behandling av prostatacancer inte ska ingå i högkostnadsskyddet. Skälet är att läkemedelsföretaget begär ett för högt pris.

– Xtandi är ett bra och angeläget läkemedel; därför är det bekymmersamt att företaget begärt ett så högt pris att patienterna inte kan få det inom högkostnadsskyddet, säger Christin Andersson, tf chef för Avdelningen för nya läkemedel på TLV.

Prostatacancer är en av Sveriges vanligaste cancerformer och det är mycket angeläget att få fram nya läkemedel som kan behandla sjukdomen. Samhällets resurser är dock begränsade och det saknas ekonomiska förutsättningar att ge befolkningen all den sjukvård som i dag är möjlig.

– För patienternas skull är det viktigt att läkemedlen är prisvärda, så att så många som möjligt får så mycket hälsa som möjligt för de skattepengar som går till läkemedel, säger Christin Andersson.

TLV arbetar för att åstadkomma en snabbare och mer samordnad process för att underlätta introduktion av nya läkemedel förutsatt att de är prisvärda och tillför nytta. Inför beslutet av Xtandi har TLV haft dialog med landstingen/SKL så att de snabbt kan gå vidare med överläggningar med företaget. I dessa överläggningar bistår TLV med både utredningsunderlag och kompetens.

Sidinformation


Publicerad
27 maj 2014