Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Stivarga kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet

TLV har beslutat att läkemedlet Stivarga för behandling av tjock- och ändtarmscancer inte ska ingå i högkostnadsskyddet. Skälet är kostnaderna för behandlingen är för höga i relation till hälsovinsterna.

Samhällets resurser är begränsade och det saknas ekonomiska förutsättningar att ge befolkningen all den sjukvård som i dag är möjlig.

– Stivarga är ett läkemedel till svårt sjuka patienter i livets slutskede som ger liten effekt till en mycket hög kostnad. Vi har gjort bedömningen att man får mer av annan angelägen vård och hälsa till både dessa patienter och andra genom att använda pengarna på annat sätt, säger Christin Andersson, tf chef för avdelningen nya läkemedel på TLV.

För patienternas del är det viktigt att läkemedlen är prisvärda. Detta för att så många som möjligt ska få så mycket hälsa som möjligt för pengarna.

– Även Socialstyrelsen har bedömt att behandling med Stivarga ger liten effekt till en hög till mycket hög kostnad i förhållande till den nytta patienten får av läkemedlet och de kommenterar också risken för biverkningar. Socialstyrensen anser att behandling med Stivarga har låg prioritet i förhållande till annan tillgänglig behandling inom detta område. Detta är en bedömning som vi delar, säger Christin Andersson.

Tjock- och ändtarmscancer orsakas av att celler i tjock- eller ändtarmens vävnader delar sig okontrollerat. Hur sjukdomsprognosen ser ut och vilken behandling som blir aktuell beror på hur långt gången sjukdomen är när den upptäcks. Om cancern har spridits till andra organ är behandlingen ofta inriktad på att förlänga livet eller mildra de symtom som uppstår till följd av sjukdomen.

Sidinformation


Publicerad
4 juni 2014