Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ändrade föreskrifter om det generiska utbytet

Den 1 juli ändras reglerna som styr det generiska utbytet och idag publicerar vi föreskrifter om detta.

Riksdagen beslutade om ändringar i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m m (förmånslagen) den 27 maj. De träder i kraft den 1 juli och har betydelse för vilka läkemedel som ingår i systemet med periodens vara och vilka som ingår i ”parallellutbytet”. Från den 1 juli påverkas därför till viss del innehållet i listan för periodens vara.

Lagändringarna påverkar även vilka läkemedel apoteken får förhandla om priser på samt läkemedelsföretagens tillhandahållandeskyldighet gentemot öppenvårdsapoteken beträffande periodens vara.

TLV får då också bland annat rätt att utfärda sanktionsavgifter om läkemedelsföretagen inte tillhandahåller periodens varor.

Ändringarna i TLV:s föreskrifter

Samtidigt anpassar TLV de föreskrifter som styr läkemedelsutbytet. En del av dem träder i kraft den 1 juli och de beskriver närmare de ovan nämnda ändringarna för periodens vara samt förtydligar regler om bland annat hur apoteken får sälja slut lager av föregående månads periodens vara.

Andra börjar gälla den 1 oktober och vänder sig till läkemedelsföretag. De innebär att läkemedelsföretag som har godkännande för försäljning av ett läkemedel som ingår i systemet med periodens vara ska bekräfta om de kan tillhandahålla läkemedlet med tillräcklig hållbarhet till hela marknaden under den kommande prisperioden. Syftet är att ge patienterna ökad tillgänglighet till läkemedel.

Sidinformation


Publicerad
9 juni 2014