Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV föreslår nya regler för att sänka priset på vissa äldre läkemedel

TLV föreslår nya regler för att sänka priset på vissa läkemedel som är äldre än 15 år. Dessa förslag till nya föreskrifter är baserade på ändringar i förmånslagen som träder i kraft den 1 juli och som förväntas bidra till en mer kostnadseffektiv läkemedelsanvändning i Sverige.

Remissinstanserna är välkomna med synpunkter till TLV fram till den 18 augusti.

Kontinuerliga prissänkningar

Lagändringarna innebär regelstyrda prissänkningar av vissa äldre läkemedel som TLV kontinuerligt kommer att genomföra framöver. De läkemedel som är aktuella är läkemedel som är äldre än 15 år och har svag eller ingen generisk konkurrens.

Prissänkning med 7,5 procent, två tillfällen per år

TLV föreslår att priset på dessa läkemedel sänks med 7,5 procent om det inte föreligger särskilda skäl. TLV föreslår två beslutstillfällen per år så att nya priser träder i kraft i månaderna juni och december.

Första prissänkningarna 1 januari

De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 november 2014. De första prissänkningarna träder ikraft den 1 januari 2015 och berör cirka 100 företag med sammanlagt cirka 500 olika produkter. De läkemedel som då kommer att omfattas, enligt förslaget, framgår av konsekvensutredningen.

Lagändring samt överenskommelse

Bakom föreskriftsändringarna ligger ändringar i lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m m (förmånslagen) samt en överenskommelse som slöts under 2013 mellan Läkemedelsindustriföreningen, LIF, och regeringen.

Syftet är att bidra till ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel.

Sidinformation


Publicerad
19 juni 2014