Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV har omprövat tidigare beslut om MS-läkemedlet Aubagio

På företagets begäran har TLV omprövat sitt tidigare beslut om MS-läkemedlet Aubagio. Omprövningen har resulterat i att TLV beviljar Aubagio begränsad subvention.

Företaget Genzyme AB som marknadsför Aubagio, mot vid skovvis förlöpande multipel skleros (MS), begärde att TLV skulle ompröva sitt tidigare beslut från i maj 2014 och bevilja Aubagio subvention med samma begränsning som den som gäller för läkemedlet Copaxone.

TLV har bedömt att det var rimligt att ompröva det tidigare beslutet bland annat mot bakgrund av att frågan om en begränsad subvention inte prövades vid beslutstillfället.

Att Aubagio nu får begränsad subvention innebär att det finns ytterligare ett behandlingsalternativ förutom interferon beta och Copaxone för den aktuella patientgruppen. Ett alternativ som dessutom kostar mindre än Copaxone, säger Christin Andersson, avdelningschef för omprövningsavdelningen på TLV.

Begränsningen innebär att patienter som inte uppnått behandlingsmålen med interferon beta-preparat, eller när behandling med interferon beta-preparat inte är ett lämpligt alternativ, får Aubagio subventionerat. Ett beslut som gäller från och med den 20 juni 2014.

Sidinformation


Publicerad
19 juni 2014