Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Apotekens rörelseresultat

TLV:s kartläggning av apotekens lönsamhet visar att branschens samlade rörelseresultat ökade 2013 och är i nivå med före omregleringen. Det visar en delrapport som TLV gjort inom ramen för en översyn av handelsmarginalen.

– Det ökade bruttoresultatet har inte lett till den resultatförbättring man kunnat förvänta sig eftersom marknadstillväxten har blivit lägre än förväntat och kostnaderna också har ökat, säger Svante Rasmuson på Apoteksavdelningen.

Det som bland annat har ökat kostnaderna är etableringen av fler apotek, fler apotekskedjor som medfört ökade totala overheadkostnader samt IT-investeringar. Sedan omregleringen har det tillkommit cirka 380 nya apotek på en marknad som sedan 2009 vuxit med mindre än 5 procent.

– Vi kan dock se att marginalerna har förbättrats mellan 2012 och 2013 och att rörelseresultatet ökat, fortsätter Svante Rasmuson.

TLV uppskattar att det totala rörelseresultatet uppgick till 1,1 miljarder kronor och att rörelsemarginalen var 3,2 procent under 2013. Jämfört med 2012 förbättrades rörelseresultatet med 270 miljoner kronor och rörelsemarginalen ökade med 0,8 procentenheter.

Fakta om handelsmarginalen

Den reglerade handelsmarginalen är en del av den ersättning som apoteken får för att tillhandahålla och expediera förskrivna läkemedel och andra varor inom läkemedelsförmånerna. Handelsmarginalen utgör skillnaden mellan apotekens försäljningspris och inköpspris.

Inför omregleringen höjdes handelsmarginalen i form av ett fast påslag på generiskt utbytbara läkemedel för att stimulera och skapa förutsättningar för en fungerande apoteksmarknad. Höjningen finansierades i sin helhet genom en sänkning av priserna på vissa läkemedel.

Sidinformation


Publicerad
23 juni 2014