Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

ADHD-läkemedel kvar i högkostnadsskyddet

TLV har omprövat subventionen av ADHD-läkemedel. Priserna på de dyrare metylfenidatpreparaten har sänkts och får därför vara kvar i högkostnadsskyddet med generell subvention. Även ADHD-läkemedlen Strattera och Elvanse kvarstår, men med begränsning.

- Vi uppmanar förskrivare att använda metylfenidatpreparaten med lägst pris i första hand och att följa begränsningen för Strattera och Elvanse, säger Christin Andersson, chef för omprövningar av läkemedelssubventioner på TLV.

Kostnaden för samtliga ADHD-läkemedel är cirka 540 miljoner kronor per år i förmånskostnader och omprövningen förväntas frigöra omkring 25 miljoner kronor per år.

ADHD-läkemedlet Strattera ett andrahandsalternativ
TLV bedömer att Strattera (atomoxetin) får vara kvar i högkostnadsskyddet, dock med begränsning eftersom företaget som marknadsför läkemedlet inte sänkt priset.

Begränsningen innebär att Strattera subventioneras till patienter där tidigare behandling med metylfenidat bedöms vara kliniskt otillräcklig, eller när behandling med centralstimulerande medel är olämpligt, säger Christin Andersson.
ADHD-läkemedlet Elvanse får ny begränsning

Tidigare hade marknadens enda lisdexamfetaminpreparat Elvanse en begränsning. Begränsningen innebar att det subventionerades till barn som andrahandsalternativ efter metylfenidat men det subventionerades inte vid nyinsättning hos vuxna.

- Åldersbegränsningen för Elvanse tas nu bort och begränsningen ändras till att endast subventioneras som andrahandsalternativ, oavsett patientens ålder, säger Christin Andersson.

Prissänkningarna träder i kraft den 1 oktober 2014 och begränsningarna gäller omedelbart.

Sidinformation


Publicerad
10 september 2014