Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Rättelse i föreskrift om tandvårdsstödet

I den tryckta versionen av föreskriften (TLVFS 2014:6) om statligt tandvårdsstöd finns ett skrivfel i tillstånd 5013. Det gäller kolumnen för ”koder för ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder” som för åtgärd 420 har fått fel högsta angivet antal. Korrekt antal ska vara ”högst 3” och ändringen framgår av ett rättelseblad som finns på TLV:s webbplats, ni hittar länken till höger

Sidinformation


Publicerad
17 september 2014