Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nya verktyg ska underlätta arbetet med periodens varor

Idag publicerar vi information som kan underlätta för företag som vill leverera periodens vara till apoteken. Det gäller bland annat instruktioner kring hur man bekräftar tillhandahållande av varor, försäljningssiffror för läkemedel samt information om nya utbytesgrupper.

Under hösten 2014 träder flera regeländringar i kraft vars syfte är att öka leveranssäkerheten av läkemedel till apoteken. Med anledning av dessa regeländringar har vi tagit fram ny information kring hanteringen av periodens vara.

Hur företag ska ansöka

TLV har uppdaterat handboken ”Handbok för företag vid ansökan om subvention och pris för läkemedel”. Den tar bland annat upp hur läkemedelsföretagen ska bekräfta att de kan leverera periodens vara och hur TLV kommer att arbeta med uppföljning och tillsyn av detta.

Vi har även tagit fram en instruktion till företag som vill leverera periodens vara till apoteken. Instruktionen beskriver kommunikationen mellan TLV och läkemedelsföretagen om deras möjligheter att tillhandahålla periodens vara.

Försäljningssiffror och nya utbytesgrupper

Samtidigt publicerar vi en ny sida på tlv.se med försäljningssiffror för läkemedel inom det generiska utbytet. Uppgifterna kommer att uppdateras varje månad.

Ytterligare en ny sida på tlv.se visar nya utbytesgrupper i systemet för periodens vara.

Sidinformation


Publicerad
26 september 2014