Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Inkontinensläkemedlet Emselex utesluts ur högkostnadsskyddet

TLV har omprövat subventionen av läkemedlen Toviaz, Vesicare och Emselex vid trängningsinkontinens. Direktimporterat Emselex utesluts ur högkostnadsskyddet och Toviaz och Vesicare får begränsad subvention. Omprövningen förväntas frigöra 75 miljoner kronor per år inom läkemedelsförmånerna.

TLV bedömer att Emselex inte är prisvärt och därför kommer det att uteslutas ur högkostnadsskyddet. Detta då företaget som marknadsför Emselex inte har sänkt priset på läkemedlet. Priset på Toviaz och Vesicare har däremot sänkts med 30 procent och kommer att kvarstå i högkostnadsskyddet, fast med begränsad subvention.

Jämförelsealternativet generiskt tolterodin ska användas i första hand. Det innebär att patienter ska ställas över till generiskt tolterodin om de tidigare inte har provat tolterodin och att all nyinsättning ska ske med tolterodin. 

Begränsningen för Toviaz och Vesicare innebär att dessa endast subventioneras till patienter som inte nått behandlingsmålet med generiskt tolterodin. Toviaz och Vesicare ska därmed inte användas som förstahandspreparat.

Prissänkningarna träder i kraft den 1 november 2014. Begränsningen av Toviaz och Vesicare börjar gälla den 1 januari 2015. Uteslutning av Emselex gäller från och med 1 februari 2015.  Beslutet avser det direktimporterade Emselex. Det kan finnas parallellimporterat Emselex i högkostnadsskyddet men tillgången är osäker.

Sidinformation


Publicerad
8 oktober 2014