Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV lanserar nytt webbaserat kunskapsstöd för tandvården

Tandvårds- och läkemedelsförmånsnämnden, TLV, har tagit fram ett webbaserat kunskapsstöd som ska göra det enklare för tandvården att ta reda på vilka regler som gäller för olika behandlingar i tandvårdsstödet.

Kunskapsstödet presenteras på Odontologisk Riksstämma och Swedental den 13-15 november och från och med detta datum hittar man det enklast via TLV:s webbplats, www.tlv.se Länk till annan webbplats. eller via http://kusp.tlv.se Länk till annan webbplats..

Kunskapsstödet ska vara ett hjälpmedel för att förenkla den kliniska vardagen. Det erbjuder en mer tillgänglig och sökbar information samlat på ett ställe; föreskrift om tandvårdsstödet, handbok om tandvårdsstödet och besvarade frågor kring tandvårdstödet. Tandvården ska inte behöva gå till flera källor för att få en helhetsbild.

Vid en förhandspresentation av kunskapsstödet för tandvårdens företrädare var tongångarna mycket positiva.

– Det är positivt att TLV nu presenterar ett webbaserat kunskapsstöd för tandvården och vi tror att stödet kommer att minska det administrativa arbetet inom tandvården samt underlätta för vårdgivaren då den ska begära statligt tandvårdsstöd för utförda åtgärder, säger Lars Olsson, näringspolitisk chef på Privattandläkarna.

Även Irene Smedberg, tandvårds- och utvecklingschef för Folktandvården i Stockholm håller med:

– Det webbaserade kunskapsstödet är ett efterlängtat verktyg som kommer att underlätta vardagen för behandlarna, Kunskapsstödet kan också enkelt inkluderas i journalsystemen. Flera journalleverantörer har visat intresse för detta och vi hoppas därför att tandvården i framtiden ska kunna nå kunskapsstödet direkt från journalsystemen.

– Vi är nu mycket måna om att få återkoppling från tandvården. Vi kommer därför att lägga mycket tid fram till årsskiftet på att samla in synpunkter för att kunna göra kunskapsstödet ännu bättre, säger Gun-Britt Lundin, som är avdelningschef på tandvårdsavdelningen.

Stödet har utvecklats i samråd med tandvården och Försäkringskassan. Kunskapsstödet är en del av ett regeringsuppdrag som TLV ska avrapportera senast den 31 december 2014.

TLV och Försäkringskassan finns på Myndighetstorget på Odontologisk Riksstämma och Swedental, monter A 12:20.

Sidinformation


Publicerad
12 november 2014