Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Apotekens lönsamhet analyseras i ny rapport från TLV

Lönsamheten på den svenska apoteksmarknaden bedöms inte avvika nämnvärt från annan svensk eller nordisk detaljhandel. Det visar en ny analys från TLV där apoteksmarknaden bland annat jämförs med svensk detaljhandel och nordiska konsumentföretag.

Regeringen konstaterade i samband med omregleringen av apoteksmarknaden 2009 att en lönsamhetsbedömning av den svenska apoteksmarknaden behövde göras i relation till apoteksföretag i andra jämförbara länder.

TLV:s kartläggning visar att det ekonomiska underlaget av noterade apoteksföretag är alltför bristfälligt för att kunna dra några säkra slutsatser om hur Sverige står sig internationellt. På grund av detta har TLV valt att bredda analysen med svensk detaljhandel och noterade nordiska konsumentföretag.

– Vår bedömning är att apotekens lönsamhet inte avviker nämnvärt från annan svensk eller nordisk detaljhandel, säger Caroline Mårder, analytiker på apoteksavdelningen på TLV.

TLV:s analys har gjorts inom ramen för en översyn av handelsmarginalen. Nästa steg i översynen är att analysera hur väl apoteksaktörerna lever upp till de krav och förväntningar som gäller för den omreglerade marknaden.


Fakta om handelsmarginalen

  • Handelsmarginalen är en del av den ersättning som apoteken får för att tillhandahålla och expediera förskrivna läkemedel och andra varor inom läkemedelsförmånerna.
  • Handelsmarginalen utgör skillnaden mellan apotekens försäljningspris och inköpspris.
  • TLV har tidigare redovisat två delrapporter i översynen av handelsmarginalen.
  • Översynen av handelsmarginalen kommer att avslutas i början av 2015.

Sidinformation


Publicerad
19 november 2014