Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Goda förutsättningar för att datoriserade beslutsstöd kan vara kostnadseffektiva

TLV har undersökt vilka förutsättningar det finns för att ett datoriserat kliniskt beslutsstöd ska vara kostnadseffektivt. Beslutsstödet beräknar hur stor risk en patient med förmaksflimmer har att drabbas av en propputlöst stroke.

– Vår utvärdering tyder på att det räcker om ett mycket litet antal patienter hittas och sätts på behandling, under det första året av ett införande, för att beslutsstödet ska vara kostnadseffektivt eller leda till besparingar för samhället, säger Malin Blixt projektledare för medicinteknikuppdraget på TLV.

Kunskapsunderlaget om datoriserat kliniskt beslutsstöd utgår från beslutsstödet Stroke Prevention CDS som använder journaldata för att beräkna risk. Beslutsstödet används inte kliniskt idag och någon omfattande studie kring dess effekt har inte slutförts. Den hälsoekonomiska utvärderingen är därför utformad som en analys av olika hypotetiska utfall av ett införande.

Att kunskapsunderlaget delvis baseras på hypotetiska antaganden och inte på faktisk information om produktens effekt gör att utvärderingens resultat är osäkra.

– Vår bedömning är ändå att åtgärder som Stroke Prevention CDS kan leda till ökad följsamhet till riktlinjerna för preventiv behandling av patienter med förmaksflimmer och ökad strokerisk, och har stor potential att ge hälsovinster och vara kostnadseffektiv, säger Malin Blixt.

Sidinformation


Publicerad
16 december 2014
Till toppen