Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Svenska priser på generiska läkemedel bland de lägsta i Europa

Sverige har bland de lägsta priserna i Europa på läkemedel som är konkurrensutsatta och som byts ut på apotek. Däremot är priserna på läkemedel utan konkurrens högre än i flera jämförelseländer. Detta visar den internationella prisjämförelse som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket gjort.

– Sverige, Danmark och Nederländerna har betydligt lägre priser på konkurrensutsatta läkemedel än de övriga europeiska länderna som jämförs i rapporten, säger Fredrik Andersson, chef för avdelningen Analys och samordning på TLV.

Högre priser på läkemedel utan konkurrens

För läkemedel utan konkurrens är de svenska priserna däremot bland de fem högsta av de 15 jämförelseländerna. De svenska priserna är i genomsnitt sex procent högre än för övriga länder. Analysen visar att det är ett fåtal läkemedel som förklarar en stor del av prisskillnaderna. Det är framförallt läkemedel för andningsorganen, tumörer och nervsystemet.

15 års-regeln håller nere priser

Rapporten visar dock att läkemedel som introducerades innan 1998 har priser som ligger i nivå med övriga länder.

– Vi kan se att de prissänkningar som har genomförts i år har medfört att priserna på dessa läkemedel nu är i nivå med övriga länder i studien, säger Fredrik Andersson.
 
Läkemedel som är äldre än 15 år omfattas av en prissänkning med 7,5 procent. Denna sänkning är resultatet av en överenskommelse som regeringen och Läkemedelsindustriföreningen tecknade 2013. Den var frivillig under 2014 och avsåg läkemedel som introducerats fram till och med 1998. Från 2015 regleras prissänkningen.

Om rapporten

Den internationella prisjämförelserapporten är en del i TLV:s stående uppdrag att följa utvecklingen på den svenska läkemedelsmarknaden i ett internationellt perspektiv. Analysen bygger på receptförskrivna läkemedel inom öppenvården och prisnivån i Sverige jämförs för första kvartalet 2014 med 15 andra europeiska länder.

Sidinformation


Publicerad
17 december 2014