Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Planerade prissänkningar enligt 15-årsregeln

Idag publicerar TLV en lista på tlv.se över de äldre läkemedel vars pris kommer att sänkas den 1 juni enligt den så kallade 15-årsregeln.

Baserat på lagändringar som skedde under 2014 kommer priset på de läkemedel som blir äldre än 15 år och som saknar eller endast har svag generisk konkurrens att sänkas med 7,5 procent. Prissänkningar på läkemedel som uppfyller kriterierna vid respektive tillfälle träder ikraft den 1 juni och 1 december varje år. Avsikten är att bidra till en mer kostnadseffektiv läkemedelsanvändning i Sverige.

Lista över berörda läkemedel

Du hittar en preliminär lista över de läkemedel vars pris kommer att sänkas den 1 juni på till höger på sdian. Berörda företag har nu möjlighet att komma med synpunkter på listan samt begära undantag. På webbsidan finns också länkar till de föreskrifter som ligger till grund för prisändringen (TLVFS 2014:9).

Sidinformation


Publicerad
6 februari 2015