Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV förändrar allmänna råd om ekonomiska utvärderingar

TLV har gjort förändringar i allmänna råd om ekonomiska utvärderingar. Förändringarna handlar om hur myndigheten ska ta hänsyn till en patients möjlighet att återgå i arbete efter läkemedelsbehandling, när man räknar på kostnadseffektivitet. Tidigare har TLV haft som regel att alltid räkna med sådana effekter fullt ut, men ändringen innebär att TLV blir mer balanserade när det gäller att väga in dessa. Detta för att inte riskera att diskriminera patientgrupper som inte förväntas kunna återgå i arbete.

Förslaget har varit ute på remiss och svaren visar att det finns delade åsikter om hur arbetsförmåga ska avspeglas i beräkningarna av kostnadseffektivitet. De flesta remissinstanser var emellertid positiva till TLV:s förslag till ändringar.

Sidinformation


Publicerad
9 februari 2015