Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Uppföljning av leveranssäkerheten till apoteken

Idag publicerar TLV den andra kvartalsuppföljningen efter att läkemedelsföretagen har börjat bekräfta att de kan tillhandahålla periodens vara till apoteken. Syftet är att öka leveranssäkerheten av periodens varor från läkemedelsföretag till apotek, vilket gynnar patienten.

TLV kommer att publicera uppföljningar en gång per kvartal under 2015. Den andra, som publiceras idag, sträcker sig från augusti 2014 till maj 2015.

Syftet med uppföljningarna är att utvärdera om regeländringen, som trädde i kraft den 1 oktober 2014, har gett önskat resultat. Avsikten med reglerna är att leveranssäkerheten till apoteken ska förbättras, så att periodens vara är densamma under hela prisperioden.

Under kvartal 4 kommer vi att presentera en samlad analys.

Nästa uppföljning kommer att publiceras under augusti/september 2015.

Sidinformation


Publicerad
28 maj 2015