Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Fler preventivmedel in i högkostnadsskyddet

TLV har beslutat att hormonspiralen, Jaydess, ska ingå i förmånerna. "Det är viktigt att kvinnor har flera preventivmedel att välja på", säger chefsfarmaceut Niklas Hedberg.

Det finns i dag flera olika hormonella preventivmedel inom högkostnadsskyddet. En sortimentsbredd är av stort värde för att den enskilda individen ska hitta en preventivmetod som passar. Jaydess är ett så kallat långverkande preventivmedel med en varaktighet på tre år.

Företaget har tidigare fått avslag, men har i denna ansökan kunnat belägga flera fördelar jämfört med andra preventivmedel, bland annat att Jaydess är framtagen för att passa yngre kvinnor. Jaydess har låg hormondos, är liten i storlek och har en naturligt hög följsamhet.

TLV bedömer att det mest relevanta jämförelsealternativet till Jaydess är implantatet Nexplanon (p-stav). Nexplanon är i likhet med Jaydess långverkande med en varaktighet på tre år och det förskrivs liksom Jaydess huvudsakligen till yngre kvinnor.

Av utredningen framgår att Jaydess ger ett något lägre skydd än Nexplanon, men att det är fler som avbryter sin behandling med Nexplanon jämfört med Jaydess på grund av biverkningar. Sammantaget gör detta att Jaydess ger högre nytta till en rimlig kostnad.

Lika vård

Genom en överenskommelse mellan alla landsting och regioner får kvinnor mellan 16 och 25 år idag preventivmedel subventionerade via en särskild ungdomssubvention, där kvinnorna betalar en schablonavgift per år. I och med TLV:s beslut kommer unga kvinnor i hela landet att kunna få Jaydess via ungdomssubventionen.

Preventivmedlet Jaydess kommer vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet från och med den 30 maj.

Sidinformation


Publicerad
1 juni 2015