Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ytterligare ett nytt läkemedel mot prostatacancer in i högkostnadsskyddet efter prissänkning

För ett par veckor sedan beslutade TLV att läkemedlet Zytiga ska ingå i högkostnadsskyddet. Nu har TLV även beslutat att Xtandi ska ingå efter att företaget sänkt sitt pris.

– Priskonkurrensen mellan läkemedlen har lett till att fler kommer att kunna få dessa läkemedel som både kan förlänga livet och fördröja att sjukdomen förvärras, säger Jonathan Lind Martinsson enhetschef på TLV.

Arbetet med subventionsbeslutet för Xtandi har skett i nära samarbete med landstingen som deltagit i överläggningar med företaget. Landstingen och företaget har kommit överens om att dela på riskerna vid längre behandlingstider.

– Landsting och regioner har förberett gemensamma former för hur både Xtandi och Zytiga ska införas och användas. Det skapar bättre förutsättningar för en jämlik användning i hela landet, säger Sofie Alverlind, handläggare på Sveriges Kommuner och Landsting.

Tidigare har patienter fått Xtandi på klinik och bara de som avslutat sin cellgiftsbehandling har fått läkemedlet. Nu kommer Xtandi att ingå i högkostnadsskyddet och även de som inte påbörjat en cellgiftsbehandling kan få läkemedlet subventionerat.

Sidinformation


Publicerad
15 juni 2015