Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Uppföljning av leveranssäkerheten till apoteken

Idag publicerar TLV den tredje kvartalsuppföljningen efter att läkemedelsföretagen har börjat bekräfta att de kan tillhandahålla periodens vara till apoteken. Syftet är att öka leveranssäkerheten av periodens varor från läkemedelsföretag till apotek, vilket gynnar patienten.

TLV publicerar uppföljningar en gång per kvartal under 2015. Den tredje, som publiceras idag, sträcker sig från augusti 2014 till juli 2015.

Syftet med uppföljningarna är att utvärdera om regeländringen, som trädde i kraft den 1 oktober 2014, har gett önskat resultat. Avsikten med reglerna är att leveranssäkerheten till apoteken ska förbättras, så att periodens vara är densamma under hela prisperioden.

Nästa uppföljning kommer att publiceras under november/december 2015.

Sidinformation


Publicerad
1 september 2015