Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Utskick till apoteken av foldrar för patienten om generiskt utbyte

I november får alla apotek i Sverige 100 foldrar var om det generiska utbytet. Foldern lanserades 2013 och har tagits emot positivt av apoteken. Som en påminnelse skickar TLV och Läkemedelsverket ut fler, denna gång i samarbete med Sveriges Apoteksförening.

Foldern är en del i det informationsmaterial som TLV och Läkemedelsverket tog fram under 2013, i samråd med bland annat Sveriges Apoteksförening, apoteksaktörer, Svenska Läkaresällskapet, patientorganisationer och pensionärsföreningar. Det är avsett att vara ett stöd i mötet med kunder som undrar varför deras läkemedel byts ut.

Del i ett stort informationsmaterial

På myndigheternas hemsidor finns även ett utbildningsmaterial om det generiska bytet. Där kan man bland annat läsa om när farmaceuter kan förhindra utbyte, hur Läkemedelsverket bedömer utbytbarhet och hur systemet med periodens vara fungerar.

Språkversioner för utskrift

Foldern finns för utskrift på arabiska, engelska, franska, persiska, bosniska/kroatiska/serbiska, somaliska, sorani/sydkurdiska och spanska. Se länk till höger på sidan.

Sidinformation


Publicerad
27 oktober 2015