Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ny metod mot fetma kan ge besparing

Aspiremetoden, som är en nyligen utvecklad metod mot fetma, kostar mindre under behandlingens första år jämfört med gastric bypass. Det visar ett nytt hälsoekonomiskt kunskapsunderlag från TLV som dock pekar på att Aspiremetoden blir dyrare för de patienter som inte avslutat behandlingen efter två och ett halvt år.

TLV:s kunskapsunderlag bygger på en icke-publicerad klinisk studie med en begränsad patientgrupp, där samtliga resultat ännu inte har registrerats.

– Det behövs långtidsstudier för att kunna bedöma effekten av behandling med Aspiremetoden på längre sikt. Utifrån den kunskap som finns idag är det inte möjligt att dra slutsatser om skillnader i effekt mellan Aspiremetoden och gastric bypass. Det är därför oklart om Aspiremetoden är kostnadseffektiv, säger Malin Blixt, enhetschef.

I Sverige lider cirka 14 procent av befolkningen av fetma och löper därmed ökad risk för att drabbas av olika typer av följdsjukdomar. Den vanligaste metoden för kirurgisk behandling av fetma i Sverige är gastric bypass (GBP). Aspiremetoden har använts i kliniska studier sedan år 2012.

Aspiremetoden tycks ha en lägre kostnad under det första året jämfört med GBP. Om patienterna inte avslutar behandlingen efter två och ett halvt år kommer dock Aspiremetoden att bli dyrare än GBP. Aspiremetoden har lägre kostnader för själva ingreppet i jämförelse med GBP, däremot tillkommer det kostnader för de förbrukningsartiklar som behandling med Aspiremetoden kräver.

Fakta Aspiremetoden

Aspiremetoden innebär att en slang placeras i magsäcken med hjälp av gastroskopi. Patienten använder sedan slangen för att tömma ut cirka 30 procent av innehållet i magsäcken efter varje huvudmåltid. Detta reducerar näringsintaget och leder till viktnedgång.

Sidinformation


Publicerad
1 december 2015